Hygiene & Nazorg

HYGIËNE EN NAZORG

De hygiëne in de studio is zowel voor jou, als voor mij heel belangrijk.
De hygiëne in de studio, de apparatuur en de werkwijze worden streng door de GGD 
gecontroleerd. My Precious Ink is volledig goedgekeurd door de GGD en in het 
bezit van een vergunning die verleend is door de minister van VWS.

Hygiene staat bij mij hoog in het vaandel. 
Daarom zet ik tattoo's  volgens de hygiënerichtlijnen van de GGD.

INFORMATIE OVER DE RISICO’S VAN TATOEAGES

Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van te voren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken. Onder de 16 jaar wordt een tatoeage sterk afgeraden. Wil je het toch en je bent onder de 16, dan moet je wettige vertegenwoordiger meekomen naar de studio. (My Precious Ink tattoeeerd niet onder de 18 jaar.) Voordat je een tatoeage laat aanbrengen wordt je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Ben je onder de 16 jaar dan moet je wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een tatoeage

Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen  onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding.

De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de tatoeage wordt aangebracht wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen, de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jouw worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

Het verzorgen van de tatoeage GGD

Een pas aangebrachte tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. Je krijgt van de tatoeëerder mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de tatoeage moet verzorgen. In de instructie moet o.a. staan dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact opnemen met je huisarts. Gedurende de genezing raden we je aan om niet te zwemmen, niet in bad te gaan (douchen mag wel), niet te zonnebaden (ook niet onder de zonnebank) en geen gebruik te maken van de sauna en/of bubbelbad. Gebruik ook na de genezingstijd op je tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

 

 Nazorg instructies My Precious Ink


Houd er rekening mee dat de tattoo de eerst komende dagen nog af kan geven aan uw kleding en beddengoed. 

Draag tijdens het genezing proces kleding die zo min mogelijk schuurt of laat de plek van de tattoo zo veel mogelijk onbedekt.

* Vermijd de eerste 6 tot 8 weken tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, bubbelbaden, natuurlijk zwemwater en sauna’s) en zon (of zonnebank.) 

Douchen is geen probleem maar ga niet weken in bad.

* Vermijd sporten (zweten) voor minimaal 2 weken.

* Voor de  naverzorging krijgt u van ons een compleet paket mee, u hoeft hiervoor daarom niets op voorhand aan te schaffen.

* Verzorg uw tattoo 3  a 4 maal daags  met de door ons meegegeven  regenerating cream. Vanaf week 2 mag je 1 a 2 x per dag de balsem gebruiken in plaats van de cream.

Vanaf week 3 alleen nog de balsem, blijf deze gebruiken tot de 8 weken en eventueel daarna.

* Was voor het verzorgen uw handen met de meegegeven purifying soap en vervolgens ook uw tattoo, dep uw tattoo af met een schone handdoek.

* Tijdens het genezingsproces zal er korstvorming plaatsvinden op de tattoo, ook zal uw tattoo gaan jeuken. 

Laat de korstjes en velletjes zitten, deze zullen vanzelf van de tattoo vallen wanneer hij genezen is.

Als u de korstjes gaat forceren zal er littekenvorming plaatsvinden op uw tattoo en kan de inkt uit de huid verdwijnen, niet krabben dus!! 

Raak uw tattoo zo min mogelijk aan tijdens de genezing en alleen met schone handen. Let op de korstjes bevatten vaak inkt/kleur van de tattoo, dit is heel normaal.

 

* De tatoeage ziet er meestal na 3 weken al goed genezen uit, maar houdt er rekening mee, dat het 2 tot 3 maanden duurt voordat de huid helemaal hersteld is en de kleuren zijn zoals ze blijven.

* Na genezing raad ik aan voor behoud van de kleuren uw tattoo altijd in te smeren met een  zonnebrand creme voor u de zon in gaat. Let op! Dit pas na de 8 weken genezing!

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.

 

Toestemmingsformulier:

Ondergetekende, (naam)__________________________________________________________ verklaart hierbij het volgende:

• Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze tatoeage
• Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van het tatoeëren.
• Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van tatoeagemateriaal bij gezondheidsklachten zoals diabetes en hemofilie.
• Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn tatoeage.
• Ik vind mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.
• Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
• Ik weet dat het wordt afgeraden om een tatoeage te laten zetten wanneer je antibiotica of antistollingsmiddelen gebruikt.
• Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om een tatoeage te laten zetten in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Geeft u alstublieft antwoord op de volgende vragen (doorhalen wat niet van toepassing is):
Alleen van toepassing als u de tatoeage wilt ter camouflage  JA /  NEE / N.V.T.

van een bestralings- of operatielitteken:
- Ik weet dat het wordt aangeraden om een tatoeage ter   
camouflage eerst met mijn behandelend arts te bespreken. JA / NEE / N.V.T.

Alleen van toepassing als u onder behandeling bent van een dermatoloog:

- Ik heb met mijn dermatoloog besproken dat deze tatoeage geen kwaad kan op mijn huid. JA / NEE / N.V.T.

 

Ik lijd wel/niet aan enige vorm van:

• hemofilie                                     wel/niet
• chronische huidziekte                   wel/niet
• contactallergie                             wel/niet
• diabetes                                      wel/niet
• immuunstoornis                           wel/niet
• hart en vaatafwijkingen                wel/niet

 

Ik weet dat een tatoeage sterk wordt afgeraden als ik bij de vorige vraag één of meerdere keren ‘wel’ heb ingevuld. JA / NEE / N.V.T.

 

Naam:_________________________________________________________________________

Adres:_________________________________________________________________________

Postcode:______________________________________________________________________

Woonplaats:____________________________________________________________________

Geboortedatum:_________________________________________________________________

My Precious Ink tatoeëert niet onder de 18 jaar.

Nummer legitimatiebewijs:_________________________________________________________

 

Handtekening: Datum:_________________

 

 

 

 

Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen getoond aan de toezichthouders van de GGD en de NVWA.

Follow My Precious Ink

Get in Touch

My Precious Ink / Art
Leurke 4
5427 EE Boekel
P: +31 (0)6 385 153 12
E: Amanda@mypreciousink.com

Algemene Voorwaarden

Follow My Precious Art

© 2019 My Precious Ink. All rights reserved.